Accessibility Tools

ชมรมคู่สมรสตุลาการศาลยุติธรรม
News
รวมข่าวประชาสัมพันธ์ ชมรมคู่สมรสตุลาการศาลยุติธรรม 1 ต.ค. 2565 - 30 ก.ย. 2566 ชมรมคู่สมรสตุลาการศาลยุติธรรมมอบเงินบริจาค จำนวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ให้แก่โรงพยาบาลตุลาการเฉลิมพระเกียรติ ชมรมคู่สมรสตุลาการศาลยุติธรรมจัดงาน "สายใย…สายสัมพันธ์ 66” แสดงมุทิตาจิตให้กับประธานชมรมคู่สมรสตุลาการศาลยุติธรรม ชมรมคู่สมรสตุลาการศาลยุติธรรมมอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรของบุคลากรในสังกัด สํานักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 3 ศาลจังหวัดนครราชสีมา ศาลจังหวัดพิมาย ศาลจังหวัดบัวใหญ่ ศาลแขวงนครราชสีมา และศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา ชมรมคู่สมรสตุลาการศาลยุติธรรมมอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรของบุคลากรในสังกัด ศาลอุทธรณ์ภาค 3 ศาลแรงงานภาค 3 และศาลจังหวัดสีคิ้ว